HANBOT3 - MUAHACK.COM

AN TOÀN THẤP BÙ LẠI COMBO VÀ NÉ SKILL RẤT BÁ

LOẠI HACK NÀY ĐANG BẢO TRÌ. ADMIN ĐÃ KHÓA CHỨC NĂNG THUÊ KEY

CHÚ Ý : BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ THUÊ KEY VÀ TẢI HACK BẤM LOGIN TK WEB.


------CHỌN PHIÊN BẢNG PHÙ HỢP------->>

LƯU Ý:  

  1. 1.HỖ TRỢ WIN 7 VÀ WIN 10
  2. 2.HỖ TRỢ LOL VIETNAM GARENA, LOL NA 
  3.  
  4. *LƯU Ý KHI CHƠI: KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI MÁY NHÉ
HotKey: SHIFT ẢN HIỆN MENU
Tắt Vòng: F7
Bật/Tắt Né: M
Trừng Phạt: S
Reload Script: F9
Bật/Tắt Menu F1
Farm: V
Las hit: X
Bật Tắt Farm Skill: A

 

TOOL HANBOT COMBO SKILL VÀ NÉ SKILL KHÁ BÁ NHƯNG LẠI  KÉM AN TOÀN NÊN CHƠI NICK RÁC THÔI NHÉ 

LƯU Ý KHI CHƠI : KHÔNG ĐỔI MÁY NHÉ  

SHOP ACC PUBG-M

SHOP ACC LOL RÁC 

         Liên hệ FB Admin