VOZER_CHARM+AIMBOT - MUAHACK.COM

Valorant ESP+AIMBOT

6
giờ = 80,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
1
ngày = 150,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
7
ngày = 600,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
30
ngày = 1,500,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
CHÚ Ý : BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ THUÊ KEY VÀ TẢI HACK BẤM LOGIN TK WEB.


------CHỌN PHIÊN BẢNG PHÙ HỢP------->>

LƯU Ý:  ĐỔI MÁY MẤT KEY.
HỖ TRỢ MÁY NHÀ + NET(HÊN XUI).

1.NHẦM MÁY XUI BỊ LỖI XÀI KO ĐC AD KO HOÀN TIỀN VÀ ĐỔI KEY BẢN KHÁC CHO ĐÂU
NÊN Ae CÂN NHẮC TRƯỚC KHI THUÊ NHÉ.

2.HỖ TRỢ WIN 10 VER từ 1909 -> 11 Ở 21h1

 1. Cách Kiểm tra Version xem tại đây

  *CÁCH CHẠY HACK

  1.SETTING GAME Ở CHẾ ĐỘ KO VIỀN (Frameless or Windowed mode)

  2.ADD KEY BẤM SUBMIT

  3.VÀO GAME Ở SẢNH ẤN INJECT
  4. ĐỢI 30s HACK SẼ HIỆN RA
  5. ẨN HIỆN MENU NÚT INSERT

 2. PASS GIẢI NÉN : 123
 
NET HÊN XUI CÓ THỂ CHƠI ĐC ( không đổi được máy 
1-  Run full Dirver
2- Disable antivirus
 
FIX valorant màng xanh và crash game: 
step 1 : run CMD as administrator. 
step 2 : 
type " reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f  " and press enter. 
step 3
type " reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f  " 
Khởi động lại PC

 

Nếu lỗi: Kiểm tra lại anti virut của máy.

SHOP ACC PUBG-M

SHOP ACC LOL RÁC 

         Liên hệ FB Admin    

muahack