*** Lưu ý : web chỉ lưu acc trong 2 tháng, acc nào sống trên 2 tháng các bạn tự lưu ra ngoài nhé ***
Chú ý 1: ACC PUBG GMAIL LOGIN = GOOGLE GAME PLAY
- Video hướng dẫn đăng nhập khi mua acc GOOGLE của shop :
  http://tiny.cc/cachlogin
Chú ý 2 : ACC PUBG FACEBOOK LOGIN = FACEBOOK
(CẦN ĐỔI MÃ 2FA ĐỂ LOGIN) CLICK VÀO ĐỔI
- Video hướng dẫn đăng nhập khi mua acc FACEBOOK của shop :
  http://tiny.cc/cachlogin

SHOP ACC PUBG-M

SHOP ACC LOL RÁC 

         Liên hệ FB Admin    

muahack